Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

  • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Yönetim ve çalışma psikolojisi anabilim dalı; çalışma psikolojisi, yönetim ve yönetim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarını içine alan zengin bir içeriğe sahiptir. Çalışma yaşamında örgütsel bağlılığı azaltan, işten kaytarmaya yol açan, çalışma motivasyonunu düşüren, bireyin iş-aile-yaşam dengesini bozan, iş tatminsizliği, monotonluk, iş stresi, tükenmişlik, aşırı iş yükü ve işyerinde yıldırma gibi sık karşılaşılan sorunlar tanıtılır ve bu sorunlara çözüm aranır. Ayrıca yönetim kuramları, yönetsel yetkilerin analizi, yönetime katılma, liderlik ve liderlik davranışları, sendikalı işçi davranışları, toplu pazarlık stratejilerinde duyguların rolü, grevin bireysel ve psikolojik boyutları, bireyin çalışma hayatı öncesi kariyer seçimi, kariyer planlaması, özgeçmiş hazırlama, mülakat yöntemleri, iş görüşmesi, insan kaynakları yönetimi, insan kaynağının verimli kullanılması, işgücü seçimi, işe alma, işgücünün eğitimi, performansların değerlendirilmesi gibi konular da bu anabilim dalının kapsamı içindedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 60150 - TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.