Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Tanıtım
Doç.Dr. Muhittin Demiray

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü sosyal bilimlerin bir dalı olmakla beraber; Tarih, Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji gibi birçok bilim dalını kapsayan "disiplinlerarası" bir bölümdür. Bu bağlamda; Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Siyasi Tarih olmak üzere dört farklı anabilim dalı altında yapılandırılmış olan bölüm kapsamında Siyasi Tarih, Siyaset Bilimi, İktisat, Kamu Yönetimi ve Uluslararası Hukuk gibi alan ve alan dışı dersler verilerek; devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve çok uluslu
şirketler gibi uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler incelenerek öğrencilerimizin çok yönlü bakış açısı kazanması amaçlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Vizyon/Misyon

Vizyonumuz; Küreselleşmenin de etkisi ile önemi gittikçe artmakta olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında analiz yapabilme kapasitesine sahip ulusal ve uluslararası düzeyde akademik anlamda başarılı öğrenciler ve bilim insanları yetiştirerek bu alanda önde gelen bölümler arasında yer almaktır.

Misyonumuz; Öğrencilerimizin Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgilerini hayata geçirebilme becerisi; ulusal ve uluslararası siyasal problemleri yorumlama, analiz yapma ve bu konulardaki meseleleri disiplinlerarası bir mantıkla farklı alanlarla ilişkilendirebilme becerisini geliştirmektir. Ayrıca bölümümüz günümüzde yoğunlaşan uluslararası ilişkiler ağını kavramsal bir çerçeveden yorumlayabilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 60150 - TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.