Maliye Bölümü

  • Maliye Bölümü
  • Tanıtım

1995 yılında kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Maliye Bölümü, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında lisans normal öğretim, 2008-2009 yılında da lisans ikinci öğretim eğitimine başlamıştır. Lisans eğitiminde 2008-2009’da ilk mezunlarını veren Maliye Bölümünün öğretim kadrosu, alanında tanınmış ve uzman olan 1 Profesör Doktor, 4 Doçent Doktor, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

Lisans programının temel amacı, bilginin, ihtisasın ve tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda, bu gereklere uygun mali bilgilerle donatılmış, kamu sektörü içinde ihtiyaç duyulan uzman kadrolara, genel iktisat ve kamu maliyesine ilişkin kavramlara hakim, maliye politikası, vergi, muhasebe ve bütçe alanına ilişkin analiz yapabilme yetisine sahip mezunlar yetiştirmenin yanı sıra, özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir.

Bölüm mezunları son derece geniş bir alanda iş bulabilme olanağına sahiptir. Mezunlarımızın kamu kesimi ve özel sektörde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma imkanlarının yanı sıra maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, mali müşavirlik, idari yargı hakimliği gibi meslek sınavlarında da avantajlı bir konuma sahip olacakları düşünülmektedir.

 

Maliye Bölümü Vizyon/Misyon

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü’nün vizyonu; Evrensel düzeyde var olan üniversite kültürüne bağlı kalarak, akademik disiplin, akademik etik ve kalite anlayışı ile ulusal ve uluslararası seviyede, bilim insanları yetiştirip bilimsel ürünler üreterek ülke gelişimine katkı sağlayan, her anlamda özgüvenli, gerek alan ve gerekse ahlak bilgisi anlamında iyi yetişmiş mezunlar veren, öğrenci çalışanlarına güven telkin eden, alanında öncü bir bölüm olmaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü’nün misyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde, kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip araştırmacı, sorgulayıcı, üretici, özgür analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlerle donatılmış, milli değerlere bağlı iş gücü ve bilim insanı yetiştirmek, yayınlar ve araştırmalar yoluyla bilimsel bilgi üreterek gerek literatüre gerekse ülke kalkınmasına katkıda bulunmak, bilgi paylaşımı ile yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecinde yer edinmek ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel bilgi birikimi ile toplumu bilgilendirmektir.


Prof. Dr. Cuma ÇATALOLUK

Maliye Bölümü Başkanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 60150 - TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.