Kamu Yönetimi Bölümü

  • Kamu Yönetimi Bölümü
  • Tanıtım 

 


 

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN

Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

 

 

Değerli arkadaşlar, Kamu Yönetimi Bölümü’ne hoş geldiniz.

 

Türkiye’nin köklü önde gelen üniversitelerinden birisi olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde 1995 yılında kurulan Kamu Yönetimi Bölümü 2002/2003 eğitim öğretim yılında normal öğretime, 2004/2005 eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretime öğrenci alarak eğitim hayatına başlamıştır. Çeyrek asra yaklaşan tarihimiz boyunca bölümümüz; binlerce genç arkadaşımıza, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermiş, bir o kadar arkadaşımızı başta kamu kurumları olmak üzere birçok alanda istihdam imkânına kavuşturmuştur. Bu yolculukta bölümümüzü tercih eden arkadaşlarımıza zorunlu ve tercihe bağlı olarak; siyaset biliminden yönetim bilimlerine, kentleşme ve çevre sorunlarından hukuk bilimlerine kadar çok farklı alanda dersler verilerek geleceğin Türkiye’sinin inşasında gençlerimize donanım kazandırmaktayız. Bunu yaparken her öğrencimizin ayrı ayrı bölümümüzün bir değeri olduğunu unutmadan öğrenme eyleminin sadece tek taraflı değil karşılıklı bir süreç olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz.  Arkadaşlarımıza bölümümüzde verdiğimiz akademik bilginin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yer alan üniversitelerle yaptığımız karşılıklı protokoller çerçevesinde öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimizin farklı akademik ortamlar görmelerini teşvik etmekteyiz. Akademik faaliyetlerin yanı sıra başta üniversitemiz ve bölümümüzde gerçekleştirdiğimiz sosyo kültürel toplantı ve uygulamalarla arkadaşlarımızın zamanlarını daha nitelikli geçirmelerini sağlıyoruz.

 

Bölümümüz genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Hocalarımızın bir kısmı bu süre zarfında bölümümüze önemli katkılar sağlayarak farklı kurum ve üniversitelerde üst düzey görevler almak amacıyla aramızdan ayrılmış olsalar da eğitim bayrağını devrettikleri genç hocalarımızla hedeflerimize durmadan daha çok çalışarak devam etmekteyiz.  Bölümümüz hâlihazırda 1 profesör 1 doçent 3 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisiyle aktif olarak akademik bilginin üretilmesi, tartışılması ve bu bilginin gelecek kuşaklara aktarılması için üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır.

 

Bölüm olarak geleceğin Türkiye’sinin inşasında sizleri de aramızda görmekten duyacağımız memnuniyeti dile getirir tüm arkadaşlarımıza başarılar dilerim.

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 60150 - TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.