Kamu Yönetimi Bölümü

  • Kamu Yönetimi Bölümü
  • Tanıtım
Doç.Dr. Ahmet ÖZKİRAZ

Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı


1995 yılında kurulan Kamu Yönetimi bölümü 2002- 2003 eğitim öğretim yılında normal öğretime, 2004-2005 eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretime öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Bölüm öğrencilerine ağırlıklı olarak siyaset bilimi, yönetimi bilimleri, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları ile hukuk bilimlerine ilişkin dersler verilmektedir. Öğrencilerin alanlarında daha başarılı olmaları sağlamak için iktisat, muhasebe, uluslararası ilişkiler gibi dersler de verilerek bilgi birikimleri desteklenmektedir. Bölümün eğitim dili Türkçedir. Arzu eden öğrencilerimiz için yabancı dil eğitimi hazırlık sınıflarında verilmektedir. Ayrıca bölüm öğrencileri Erasmus ve Farabi programları ile yurtdışı ve yurtiçindeki üniversitelerde belirli dönemler boyunca eğitim görme, bilgi ve görgülerini arttırma imkanına sahiptirler.

Bölümümüz, modern yönetim anlayışına sahip, kamu sektörü ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde görev alabilecek, teorik ve pratik bilgilerini çalışma hayatında uygulamaya koyabilecek mezunlar yetiştirmek amacındadır. Ayrıca toplumsal ve yönetsel olayları analiz edebilecek, sorunları çözümleyebilecek, olayların toplumsal, siyasi, hukuki ve tarihi temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak bölümün diğer amacıdır.

Bölüm mezunlarımız kamu sektörünün çeşitli kademelerinde, merkezi ve yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, siyaset alanında, bankalarda ve özel sektörde çeşitli kademelerde çalışma imkanına sahiptir. Halen mezun öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde görev yapmaktadırlar. Bu görevlere gelebilmek için yapılan her türlü sınavda bölüm öğrencilerimizin başarılı olduğu görülmektedir. Hatta bu sınavlarda yapılan üniversite ve bölüm sıralamalarında bölüm öğrencilerimiz birçok üniversiteyi geçme başarısını göstermektedirler. 

Bölümümüzde Yönetim Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı olmak üzere toplam dört anabilim dalı bulunmaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 60150 - TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.