İktisat Bölümü

  • İktisat Bölümü
  • Tanıtım


            Prof.Dr. Salih BARIŞIK

             İktisat Bölüm Başkanı


Misyon

Ekip çalışmaları ve katılımcılığı en yüksek düzeyde sağlayarak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teori ve bilgiye sahip; araştırmacı, sorgulayıcı, sosyal sorumluluk sahibi, ülke refahına katkı sağlayan, toplumun ihtiyacı olan nitelikli işgücü ve bilim adamları yetiştirmek

         Vizyon

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye’nin tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, nitelikli ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve akademik faaliyetler yürüten, küresel değerlere saygılı ve kaliteli eğitimi benimseyen bir bölüm olmak.

            İKTİSAT BÖLÜMÜ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1995 yılında kurulan İktisat Bölümü, ilk olarak 2000-2001 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde, ikisi lisans ve ikisi de lisansüstü olmak üzere dört program mevcuttur. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından bu yana lisans programı, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından bu yana ikinci öğretim lisans programı ve 2003-2004 eğitim-öğretim yılından bu yana da yüksek lisans programı yürütülmektedir. Ayrıca, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren de doktora programına öğrenci alınmaktadır.

İktisat Bölümü lisans programının amacı, öğrencileri ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teorik ve ampirik bilgiyle donatarak, iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra, işletme, maliye ve hukuk derslerine de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede hem kamu kurumları hem de özel sektörde görev yapma olanağına sahip olmaları sağlanmaktadır. Bölüm mezunlarına lisans diploması verilir. İktisat Bölümü mezunları kamu sektöründe uzman, uzman yardımcısı, müfettiş, müfettiş yardımcısı, denetmen, denetmen yardımcısı, kontrolör gibi unvanlar ile çeşitli kariyer mesleklerinin mensupları olabildikleri gibi, özel sektörde de çeşitli branşlarda (bankacılık, finans, pazarlama, muhasebe vb.) kaliteli ve prestijli iş imkânlarına ulaşabilmektedirler.

Yüksek lisans programının amacı, öğrencileri ileri düzeylerde iktisat kuramı ve araştırma yöntemleri ile donatmaktır. Doktora programı ise, üniversitelere ve araştırma kuruluşlarına genç bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 60150 - TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.