Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
  • Tanıtım

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, çalışma yaşamını sosyal politika, iş ve sosyal güvenlik hukuku, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin birçok dalını içine alan disiplinler arası bir bakış açısı ışığında incelemektedir. Bölüm kapsamında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramları yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde vermekle birlikte çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda eğitim ve araştırma faaliyetleri de yürütülmektedir.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün temel amacı, öğrencilerin, Sosyal Politika, Sendikacılık, Emek Tarihi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışma Psikolojisi, Endüstriyel Demokrasi, Avrupa Birliğinde Sosyal Politika, Ücret Sistemleri ve Verimlilik, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı gibi okutulan uzmanlık dersleri ile çalışma yaşamına, bir sosyal bilim dalının sunduğu olanaklar çerçevesinde donanımlı olarak hazırlanmasıdır.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile lisans derecesi alan mezunlarımız, kamu ve özel sektör işletmelerinde insan kaynakları yönetimi bölümlerinde, işçi, işveren ve memur sendikalarının ve kooperatiflerin farklı kademelerinde uzman işgücü olarak ve alanlarında araştırmacı olarak çalışabilme olanağına sahiptirler.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kurumları bünyesinde müfettiş ya da uzman olarak görev alabilecek niteliklere sahip olan bölümümüz mezunları, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda çalışabildiği gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin diğer bölüm mezunlarının çalıştığı tüm alanlarda da istihdam olanağına sahiptirler.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde dört Anabilim Dalı bulunmaktadır:

  • Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
  • Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı
  • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 60150 - TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.