Misyon ve Vizyon

AMAÇ

Fakülte olarak amacımız, Sosyal Bilimler alanında kaliteli bir eğitim vererek topluma faydalı, katılımcı, paylaşımcı, sosyo-kültürel değerlere saygılı öğrenciler yetiştirmek; değerleri öğrencilerimizin bilgi birikimini, becerilerini ve genel anlamda niteliklerini artırarak kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlamaktır.

MİSYON

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde küresel değer ve ölçütlere uygun eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve başarılı bir şekilde yürütmek; güncel bilimsel yöntem ve teknolojilerle ülke veya bölge ihtiyaçlarına yönelik nitelikli araştırma ve akademik yayınlar üretmek; üniversite, sanayi ve toplum arasındaki işbirliği artırarak başta ilimiz olmak üzere bölgemiz ve ülkemizin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasına katkıda bulunacak nitelikli kişiler yetiştirmektir.

VİZYON

Evrensel değerlere sahip, girişimci ve yenilikçi düşünceleri daima ön planda tutan, paydaşlarının istek ve beklentilerini gözeterek onlara değer katabilen, proje üretebilen, öğrencilerin ilk sıralarda tercih ettiği, kamu, iş dünyası ve akademik çevrelerce kabul gören, öğrencilerinin ve mezunlarının mensubu olmaktan gurur duyduğu, bilinirliği ve saygınlığı yüksek bir fakülte olmaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 60150 - TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.