Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   
 
   
 
Tanıtım
 

           

 

 

Prof.Dr. Salih Barışık

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Fakültemiz, ülkemizin geleceği için katkı düzeyi yüksek nesiller yetiştirmek amacıyla 45 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 31 araştırma görevlisi, 25 adet dersliği, 2 adet bilgisayar laboratuvarı ve 2 adet konferans solunu ile İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri bölümleri olarak eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

 

Tüm lisans programlarımızda isteğe bağlı olarak bir yıl yabancı dil (İngilizce) eğitim alınabilmektedir. Fakültemizde, öğrencilerimizin güz ve bahar dönemlerinde başarısız olduğu dersleri tekrar edebilme ve eğitim-öğretim süresini kısaltabilmesine imkan veren yaz okulu uygulaması mevcuttur. Ayrıca İşletme, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerimizde yüksek lisans, İktisat ve İşletme bölümlerimizde ise doktora ve tezsiz yüksek lisans programları ile öğrencilerimize ve bölgemize lisansüstü eğitim imkanı sunulmaktadır.

 

Fakültemiz, mezunlarımızın kamu ve özel sektörün giderek çeşitlenen ve özellikleri artan vasıflı emek talebinin karşılanabilmesini amaç edinen bir misyona sahiptir. Bu misyon doğrultusunda, lisans ve lisansüstü programlar ile ulusal/uluslararası düzeyde tercih edilen bir eğitim vermeyi, bulunduğu bölgenin sosyal-kültürel-beşeri sermaye talebini karşılamayı ve ülkemize ulusal düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu misyona uygun olarak Fakültemiz, eğitim verdiği alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde gelişmeleri ve bilimsel yayınları takip ederek, eğitim programlarını yenilemeyi ve geliştirmeyi de hedef edinmektedir.

 

Öğrenim hayatınızın tüm hayatınıza mutluluk kazandırması dileğiyle.

 

 

 

 

 
 
   
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.